Ändrade öppettider under helg-/klämdagar

30/4 öppet till 13.00, 14/5 öppet till 16.30, 24/6 öppet till 13.00