Reklamation och returer

Returer/byten

Kontakta oss före retur/byten så att vi kan registrera ditt ärende.

Vid retur för kreditering måste produkten återlämnas i sin originalförpackning samt paketeras så att produkten kan säljas igen. Retur av produkt får endast ske efter vårt godkännande med uppgivande av faktura eller följesedelnummer och tillsammans med vår retursedel. Som hanteringskostnad vid retur förorsakade av kunden, debiteras 20 % av ordervärdet. 

För att en retur skall kunna åberopas gäller nedanstående villkor:

  • Gäller ej specialvaror, såsom trycksaker och profilreklam, eller beställningsvaror
  • Varan ska vara oanvänd, dvs ej förstörd eller skadad.
  • Originalförpackningen är oskadad, dvs säljbar.
  • Produkten ska vara komplett, innebär att alla med varan medföljande tillbehör måste returneras.