Kvalitetscertifiering FR2000

FR2000 certifiering

Vestbo Emballage är certifierade enligt FR2000 inom kvalitetslednings- och miljöledningssystem.